Struktur

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Reklam Agentliyinin təşkilati strukturu

Agentliyin Aparatının təşkilati strukturu

Agentliyin ərazi idarələri

Bakı şəhəri Reklam İdarəsi
Sumqayıt Regional Reklam İdarəsi
Gəncə Regional Reklam İdarəsi
Lənkəran Regional Reklam İdarəsi
Quba Regional Reklam İdarəsi
Şəki Regional Reklam İdarəsi
Şamaxı Regional Reklam İdarəsi
Bərdə Regional Reklam İdarəsi
Şirvan Regional Reklam İdarəsi
Ağcabədi Regional Reklam İdarəsi
Tovuz Regional Reklam İdarəsi