Daşıyıcılar

Fərdi layihələr əsasında hazırlanmış reklam qurğuları

Hava şararı, dirijabllar,aerostatlar və s.

Hava şarları

Dirijabllar

Aerostatlar

Fərdi layihələr

Elektron (rəqəmsal) daşıyıcılar

Monitor, ekran və s.

Monitor

Təsvirin dinamik dəyişdiyi daşıyıcılar

Roller

Roller

Təsvirin dinamik dəyişdiyi daşıyıcılar

Prizmatron və s.

Prizmatron

Hərəkətsiz daşıyıcılar

Transparant / banner

Transparant / banner

Hərəkətsiz daşıyıcılar

Ayrıca dayaqlı lövhə və qutu (o cümlədən ictimai nəqliyyat dayanacaqlarına inteqrasiya olunmuşlar),tumba, ödəniş terminalları və avtomatlaşdırılmış satış köşkləri (vending)

Dayanacaq

Tumba

Ödəniş terminalları

Avtomatlaşdırılmış satış köşkləri

Hərəkətsiz daşıyıcılar

Bilbord, meqabord

Bilbord

Meqabord

Hərəkətsiz daşıyıcılar

kronşteyn panel, divar panosu (brandmauer), binaların damında hərflər və loqotiplər şəklində yerləşdirilən reklam qurğuları, digər fasad reklamları, çətir, tent, bayraq, afişa stendi və ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət obyektlərinin üzərində yerləşdirilən və ya həmin obyektlərə məxsus (aid) digər reklam daşıyıcıları.

Kronşteyn panel

Brandmauer

Binaların damında hərflər və loqotiplər

Fasad reklamları

Çətir

Tent

Bayraq

Afişa stendi

Vinil